Vi värnar om dina personuppgifter
Integritetspolicy

Allmänt

Skalstugans stiftelse vill att du ska kunna känna dig trygg i din kontakt med oss och i vår hantering av dina personuppgifter. I det här dokumentet kan du läsa vilka uppgifter vi hanterar och hur. Här finns också de rättigheter du har kopplat till detta och hur du gör för att påverka den hanteringen. 

Vad är en personuppgift?
All slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig räknas som personuppgifter. Även bilder (foton) och ljudupptagningar på individer kan räknas som personuppgifter, även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

När hanterar vi dina personuppgifter? 

Vi hanterar dina personuppgifter när du:
• Är gäst/kund hos oss
• Besöker vår hemsida och/eller våra plattformar i sociala medier
• Anmält dig till vårt nyhetsbrev
• Deltar i våra tävlingar, marknadsaktiviteter eller kundundersökningar
• Deltar på en aktivitet eller ett arrangemang som vi arrangerar
• På annat sätt kommunicerar med oss

Vi är måna om att de personuppgifter vi behandlar lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med GDPR, den nya dataskyddslagstiftningen.
Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar du längre ned.

Kontaktformulär
I kontaktformuläret samlar vi in information som gör det möjligt att ta kontakt med er. De uppgifter som samlas in är namn, epostadress och telefonnummer.  Dessa uppgifter sparas för kundtjänständamål och används inte för marknadsföring.

Cookie filer
För att du ska få en så bra upplevelse som möjligt från vår webbplats sparas en cookie-fil på din dator vid ett besök hos oss. Det är för att all funktionalitet på hemsidan ska fungera. 


Hur och varför hanterar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter enbart när vi har rättslig grund till det. Det handlar främst om att följa gällande lagstiftning och samtidigt kunna tillgodogöra den som besöker eller arbetar hos oss den information den behöver och/eller själv ber om och vill ha. Vår avsikt är att inte hantera fler personuppgifter än vi behöver. 

När du lämnar personuppgifter om dig själv eller andra personer är du ansvarig för att Skalstugans stiftelse får behandla även dessa personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy. Det kan t ex  vara att du vid bokning av boende lämnar uppgifter dig själv och om andra gäster.

Dina personuppgifter hanteras med modern informationsteknik och vi använder dem ibland för exempelvis analys, segmentering, profilering, marknadsföring och direktmarknadsföring digitalt eller via post. Vissa personuppgifter kan komma att lagras utanför EU:s gränser.

Hur länge sparas mina personuppgifter?
Vi sparar bara dina personuppgifter så länge som vi bedömer att det krävs för att uppfylla det som var syftet när vi samlade in dem, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Information som anges vid bokning sparas i ett år efter utcheckning.

Vem har tillgång till mina personuppgifter?
Vår utgångspunkt är att dina personuppgifter hanteras av så få som möjligt och inte ska lämnas till tredje part om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.

Dina rättigheter
När dina personuppgifter har blivit registrerade i ett register får du automatiskt vissa rättigheter. De innebär i korthet att du som registrerad ska kunna få information om när och hur dina personuppgifter behandlas, och att du har rätt till kontroll över dina uppgifter. Därför har du bland annat rätt att i vissa fall få dina uppgifter rättade, raderade och blockerade samt att få ut utdrag över dina registrerade personuppgifter. Dessa rättigheter gäller enligt dataskydds-lagstiftningen. 

Kontakta oss om du vill:
• Få tillgång till de personuppgifter om dig som vi hanterar. Du har rätt att få utdrag en gång per tolvmånadersperiod.
• Begära rättelse av felaktig information.
• Begära att raderas. Du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna.
• Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring. Du har rätt att invända mot hur vi hanterar dina personuppgifter eller att hanteringen begränsas.

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen vill vi gärna att du tar kontakt med oss. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Vill du tacka nej till direkt marknadsföring?
Skalstugans stiftelse kan använda din e-postadress för direktmarknadsföring förutsatt att du godkänt det vid första registreringstillfället eller självmant anmält dig till exempelvis våra nyhetsbrev. Om du inte vill att vi använder din e-postadress för direktmarknadsföring är du välkommen att höra av dig så inför vi en så kallad reklamspärr för dina uppgifter, och dina uppgifter avregistreras från utskickslistan. Observera att även nyhetsbrev räknas till direktmarknadsföring.

Kontaktuppgifter.
Om du har frågor kring hur vi hanterar dina personuppgifter, eller vill utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss:

Skalstugans stiftelse
Skalstugan 
83772 Duved
info@skalstugan.se
+46647-24026

För att vi ska kunna hantera din begäran på bästa sätt vill vi att du uppger:

Ärende
Namn
Adress
E-post
Telefonnummer
Personnummer samt kopia av din id-handling

Om ditt ärende rör utdrag ur registret skickas utdraget till din folkbokföringsadress inom 4-6 veckor.

Denna integritetspolicy gäller från och med 2019-11-15

 Länkar:
För att få veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här:

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/