information med anledning av corona

Viktig information

 

Just nu förbereder vi vintersäsongen för fullt. Vi arbetar för att hålla öppet och följer nogsamt Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer och regler. Det är med dessa som utgångspunkt vi fattar våra beslut beträffande möjligheten till öppethållande och under vilka former. Som alltid på Skalstugan sätter vi omtanke om våra medarbetare och gäster i första rummet.

I dagsläget bedömer vi att vi kommer att kunna hålla öppet om än med ett något begränsat antal gäster, med restriktioner för de som fått/får sin bokning bekräftad och med vissa anpassningar och åtgärder på plats. Alla åtgärder syftar till att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer på bästa sätt.

Vi bokar in max 30 personer per vecka. Då Skalstugans ytor och gemensamma faciliteter är begränsade har vi valt att boka max in ett sällskap per dusch och toalett samt att inga gäster delar bord med andra sällskap vid måltider. Det innebär att det kan se ut som att det finns lediga rum i bokningssystemet, men beroende på tidigare bekräftade sällskaps utformning så kan det ändå vara fullbokat. Du kommer då att bli informerad om detta och din bokningsförfrågan sätts om så önskas på kölista för önskad period. 

 För dig som reser till oss gäller att:

  • Du reser med egen bil för att vid behov/sjukdomssymtom enklare kunna åka hem
  • Du iakttar försiktighet i enlighet med folkhälsomyndighetens rekommendationer både på vägen hit och under din vistelse här.
  • Du stannar hemma om du uppvisar symtom eller har en pågående infektion. Alla personer i sällskapet ska ha varit symtomfria i minst två dagar innan ankomst till Skalstugan. Du som har en konstaterad covid19-infektion ska stanna hemma i minst sju dagar efter att du insjuknade, du ska även ha varit feberfri i två dagar och tydligt känna dig bättre.

Med anledning av pandemin har vi också valt att lätta upp våra avbokningsregler. Det innebär att du kan avboka utan kostnad om någon i ditt sällskap uppvisar symtom eller har en pågående förkylning eller Coronainfektion.

 Vi hoppas att ni har förståelse för de här åtgärderna i denna mycket speciella situation. Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till info@skalstugan.se

Denna information är senast uppdaterad 2021-01-15 och gäller tills vidare.