information med anledning av corona

Viktig information

Skalstugan håller stängt vintersäsongen 2021.

Vi har sedan tidigare beslutat att skjuta på öppningen, och nu även beslutat att Skalstugan håller stängt hela vintersäsongen 2021. Till grund för beslutet ligger regeringens och Folkhälsomyndighetens oro för en tredje covid- 19 våg och direktiv om att enbart umgås med den egna familjen (eller egen närmaste krets). Att vid resor iaktta försiktighet genom att inte träffa människor utanför sin närmaste krets, bo i eget hushåll och köpa hem mat till detta. Beslutet är också ett önskemål från SEB, vars ansträngningar vi respekterar.

Vi är oerhört ledsna över att inte kunna erbjuda några vistelser på Skalstugan denna vinter, något som vi vet att både ni som skulle ha gästat oss och vi som skulle ha tagit hand om er har sett fram emot länge.

Det är vår stora förhoppning att smittspridningen nu vänder nedåt, att vaccinationstakten ökar och att vi kan öppna mer eller mindre som vanligt inför sommarsäsongen 27 juni. Vi följer naturligtvis smittspridningen framåt, är redo att ändra förutsättningarna för öppethållande i den mån det behövs och informerar inbokade gäster i den mån vi har något nytt att komma med.

Har du frågor eller funderingar kring detta är du varmt välkommen att höra av dig till

info@skalstugan.se

Denna information är uppdaterad 2021-03-16 och gäller tills vidare.